Ulja

Motor je srce Vašeg vozila. Motorno ulje je njegova krv. Ali nisu sva motorna ulja ista. Sa brzim razvojem motora, I potraživanja od ulja su drastično porasla. Danas, ulje, mora biti sposobno da napravi puno više od toga da samo podmazuje I hladi motor ‘ mora da radi na visokoj temperaturi I pritisku. Mora da čisti motor od ostataka sagorevanja, kiselina, vode I gorivnih čestica. Mora da štiti motor od korozije I da garantuje njegovo zdravlje. Moderna motorna ulja su visoko tehnološki proizvodi, specijalno dizajnirani za specijalne modele vozila. Zato, proizvođaći vozila odobravaju samo specijalno izabrana motorna ulja. Koja su odobrenja možete videte u našem  Oil Guide’u.

Pretraga po