Dodatak zaštiti podataka EU

Kako možemo objaviti vaše fotografije

Tačka koja zanima sve nas i koja će doneti velike promene. Promena pravila za zaštitu podataka u EU znači da u budućnost mora postojati  transparentniji način čuvanja, menađiranja i arhiviranja ličnih pdataka. Ovo će imati veliki efekat na objavljivanje našeg mesečnog kompanijskog magazina )kao i u drugim objavljenim medijima)

Od 25 Maja, 2018, kompletirana deklaracija sa saglasnost se mora priložiti sa svim fotografijama koje nam budete slali. Bez ove deklaracije nije nam dozvoljeno da objavimo sadržaj. Zato vas molimo da napravite sledeće : Pomognite nam da se usaglasimo sa novom regulativom i da sačuvamo dizajn  PICTURES AND STORIES u vojoj najinteresantnijoj formi.