Naše prisustvo u top sportovima

Bolja prepoznatljivost, veća fascinacija, više brendovskog iskustva.

LIQUI MOLY je izvrstan kvalitet, najveći nivo dinamike i čiste emocije. Naša brendovska prepoznatljivost i ljudska fasciniranost su bazirani na izvrsnim uticajem i efektom na ljude. U LIQUI MOLY-ju se trudimo da naše plavo-crveno-belo logo kontinuirano prikazujemo u celom svetu. Za naše fanove. Za naše partnere. Za vas.

Kao kompanija koja operira globalno, ekspanzija našeg brenda je fokus u aktivnostima koje radimo na polju sponzorstva. Zato radimo sa popularnim licima u svetu. Ovo i nas pravi popularan brend u svetu. Pomažemo drugima a u isto vreme povećavamo prepoznatljivost naših kompanijskih boja. To je nepobedljiva win win situacija.